Katowice, ul. PCK 6/7

Doradztwo przy planowaniu inwestycji w Polsce i Europie