Katowice, ul. PCK 6/7

Nowe obowiązki przedsiębiorców – wdrożenie standardów ESG oraz należyta staranność w łańcuchu dostaw