Katowice, ul. PCK 6/7

Tworzenie holdingów inwestycyjnych / grup kapitałowych