Katowice, ul. PCK 6/7

Odwołanie stanu epidemii – co dalej z możliwością potrącania kar umownych wykonawcom zamówień publicznych?